Forside / Om os / PR Offset og miljøet

Samarbejder du med os, har du garanti for, at vi tager hånd om miljøet. At vi værner om miljøet og har en skånsom adfærd, så vi efterlader en sund jord og et stærkt klima til de næste generationer.

Vi har Svanemærket

Svanemærket er et nordisk miljømærke, der stiller skrappe krav, så vi passer på miljøet, klimaet og arbejdsmiljøet for medarbejderne.

Når vi er tildelt Svanemærket, er det, fordi vi opfylder en lang række miljøkrav:

 • Vi bruger miljømæssigt bæredygtigt papir
 • Vi anvender vegetabilske trykfarver og holder os på et absolut minimum, hvis vi er nødt til at bruge kemi
 • Vi sørger for maksimal genanvendelse af tryksager
 • Vi har klare, lave grænser for vores energiforbrug
 • Vi dokumenterer, at vores trykfarver, toner, lim og lakker ikke forhindrer genanvendelse af tryksager

Svanemærket har eksisteret i flere årtier og følger med tiden. I dag er kravene til Svanemærkede-virksomheder blevet skærpet, så vi passer endnu mere på miljøet i dag end for ti år siden.

Læs mere om Svanemærket

Download Svanemærket logo her til brug på tryksager

Download Svanemærket

Vi har FSC®-mærket

FSC (Forest Stewardship Council®) er en international certificering, der stiller krav til ansvarlig skovdrift. Det handler om at fremme en miljømæssig, social og økonomisk forsvarlig drift af skovbrugene.

Når papiret til din tryksag er FSC-mærket er det din garanti for, at skovene bliver drevet ansvarligt. Det betyder, at træerne fældes over et bredt område, så skovdækket er nogenlunde konstant.

FSC stiller krav til både social, miljømæssig og økonomisk ansvarlig skovdrift. Eksempler på FSC’s konkrete effekt og krav i skoven er:

 • I en FSC-skov ved du, at skovarealet vil være det samme generation efter generation
 • Sjældne, truede og udrydningstruede arter og deres levesteder beskyttes
 • I dele af skoven er der ingen kommerciel hugst, og dele af skoven forvaltes specifikt med det formål at bevare og fremme biodiversitet
 • Naturlige vandløb, vådområder og bredområder skal beskyttes og genoprettes, og skovejeren skal passe på vandkvaliteten
 • Oprindelige folks rettigheder skal respekteres og skovejeren skal bidrage økonomisk til projekter, der gavner lokalsamfundet (eksempler er adgang til lægehjælp, skolegang for børn, vand o.l.)
 • Arbejderne i skovene skal være uddannede og have ordentlige arbejdsforhold (f.eks. sikkerhedsudstyr og løn)
 • FSC-træ er lovligt fældet og handles på almindelige markedsvilkår

FSC er den eneste globale mærkningsordning, der har bred opbakning fra bl.a. Verdensnaturfonden (WWF), Greenpeace og Verdens Skove.

Læs mere om FSC her.

Download FSC logoerne her til brug på FSC-certificerede tryksager:

Download FSC logo